AI Text Classifier (Open AI)

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Klasyfikator tekstu oparty na sztucznej inteligencji (AI Text Classifier) to narzędzie, które bezpłatnie przewiduje, jak prawdopodobne jest, że dany tekst został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Klasyfikator ten to dopracowany model GPT, który wymaga minimum 1 000 znaków i jest szkolony na materiałach napisanych w języku angielskim przez dorosłych. Jego głównym celem jest wywołanie dyskusji na temat umiejętności czytania tekstów związanych z AI i nie zawsze jest w 100% dokładny. Użytkownicy mogą przesłać swój tekst do klasyfikatora w celu uzyskania wyniku, który może być bardzo mało prawdopodobne, mało prawdopodobne, niejednoznaczne, ewentualne lub bardzo prawdopodobne jest AI-generowanym. To oficjalne narzędzie do wykrywania AI opracowane przez OpenAI.