AICheatCheck

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

AICheatCheck to narzędzie edukacyjne, które ma na celu pomóc nauczycielom, profesorom i innym pracownikom akademickim w identyfikacji treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Działa poprzez analizę struktury zdań i czytelności w celu dokładnego wykrycia obecności modelu GPT. Obecnie narzędzie jest kompatybilne tylko z językiem angielskim i najbardziej dokładne jest przy analizie tekstów składających się z przynajmniej 50 słów. AICheatCheck stanowi nieocenione wsparcie dla nauczycieli w zapobieganiu oszustwom z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w środowisku akademickim.