AIDev.Codes

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

AI Dev Codes to narzędzie, które umożliwia użytkownikom tworzenie prostych, dostosowanych i interaktywnych stron internetowych poprzez rozmowę z sztuczną inteligencją. Korzysta z zaawansowanego modelu generacji tekstu ChatGPT firmy OpenAI i automatycznie generuje obrazy o stabilne dyfuzji na żądanie. Ma również opcjonalny interfejs głosowy z zaawansowaną technologią realistycznego przekształcania tekstu na mowę oraz bezpłatne hostowanie na ścieżkach użytkownika lub niestandardowym poddomenie na padhub.xyz za 5 dolarów miesięcznie. Przykłady zastosowania tego narzędzia obejmują demonstracje do dyskusji, generowanie promptów i obrazów o stabilnej diffuzji, narzędzia wewnętrzne lub jednorazowe, strony narzędziowe lub informacyjne, eksperymenty z ilustrowanym tworzeniem tekstów oraz gotowe strony internetowe.