Aigur Client

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Aigur Client to darmowy i otwartoźródłowy klient, który umożliwia użytkownikom tworzenie i uruchamianie potoków Generatywnej Sztucznej Inteligencji. Oferuje funkcje takie jak zarządzanie użytkownikami, analiza potoków i zarządzane wykonanie potoków. Obsługuje również węzły takie jak modyfikacja tekstu, zamiana mowy na tekst, tekst na obraz z tekstem i wiele innych. Został zaprojektowany, aby umożliwić użytkownikom tworzenie obrazów za pomocą swojego głosu, generowanie wierszy na podstawie obrazu, podsumowanie tekstu i odczytywanie go na głos oraz wiele innych. Dzięki Aigur Client użytkownicy mają możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji w twórczy sposób i odkrywania nowych możliwości generatywnej sztucznej inteligencji.