AIHelperBot

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

AIHelperBot to narzędzie, które pomaga osobom i firmom generować szybko dokładne i efektywne zapytania SQL, co zwiększa ich produktywność. Umożliwia użytkownikom dodawanie niestandardowych schematów baz danych za pomocą kilku kliknięć, korzystanie z automatycznego sugestii z niestandardowymi nazwami tabel i kolumn do generowania zapytań oraz zapisywanie wygenerowanych zapytań jako fragmentów. Obsługuje PostgreSQL, Oracle, MSSQL, MySQL, BigQuery i MariaDB.