Ailiverse

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Ailiverse NeuCore to rozwiązanie API do przetwarzania komputerowego, które redukuje ilość niezbędnych danych do treningu i przyspiesza trening na GPU. Obsługuje klasyfikację obrazów, segmentację obrazów/wykrywanie obiektów, rozpoznawanie akcji, wykrywanie deepfake’ów oraz OCR. Dzięki Ailiverse NeuCore możemy cieszyć się wydajnym narzędziem do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z widzeniem maszynowym. Dostępna funkcjonalność obejmuje klasyfikację obrazów, co pozwala nam identyfikować obiekty czy zdarzenia na zdjęciach. Możemy także korzystać z segmentacji obrazów, która pozwala rozdzielić obrazy na różne obszary i wykryć obiekty na nich. Dodatkowo, Ailiverse NeuCore oferuje wykrywanie akcji, co jest niezwykle przydatne w analizie różnego rodzaju wideo. Wsparcie dla wykrywania deepfake’ów pozwala nam identyfikować przekłamanie obrazów czy filmów, co jest ważne w kontekście zwalczania dezinformacji. Dodatkowo, możemy skorzystać z OCR, aby odczytać tekst z obrazów, wpisów na stronach internetowych czy innych źródeł danych. Wszystkie te funkcje są dostępne dzięki Ailiverse NeuCore, co sprawia, że mamy szybkie i wygodne narzędzie do implementowania rozwiązań opartych na widzeniu maszynowym.