AnyBot

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

AnyBot to narzędzie internetowe, które umożliwia użytkownikom stworzenie chatbota opartego na sztucznej inteligencji. Użytkownik podaje nazwę chatbota, jego osobowość, instrukcje oraz adres e-mail, aby utworzyć go. Dodatkowo, usługa oferuje funkcję „fine tuned chatbot”, która obecnie jest w fazie rozwoju.