Article Summarizer

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Narzędzie do podsumowywania artykułów. Automatycznie skanuje dany artykuł i generuje zwięzłe podsumowanie, które oddaje główne pomysły tekstu.