Ask Robi

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Robi to towarzysz sztucznej inteligencji, z którym można skontaktować się za pośrednictwem WhatsApp i który może pomóc w pisaniu wypracowań, generowaniu oryginalnych obrazów, tłumaczeniu tekstu na poziom zrozumienia pięciolatka oraz w rozumieniu matematyki, kodu i arkuszy kalkulacyjnych. Dostęp do danych jest bezpieczny, a do korzystania z Robiego nie jest wymagane pobranie żadnej aplikacji.