AssemblyAI

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Automatycznie konwertuj pliki dźwiękowe i wideo oraz strumienie dźwiękowe na tekst za pomocą interfejsów API AssemblyAI do mowy-na-tekst. Zyskaj więcej dzięki inteligencji audio – streszczenia, moderacji treści, wykrywania tematów i nie tylko. Zasilany zaawansowanymi modelami sztucznej inteligencji.