BearlyAI

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Barely AI wzbogaca czytanie i pisanie, umożliwiając użytkownikom dostęp do narzędzi tekstowych OpenAI za pomocą jednej komendy. Narzędzie to może również generować kontrargumenty, podsumowania i nagłówki. Posiada także funkcję umożliwiającą natychmiastowe tworzenie podsumowań dowolnej przeglądanej strony internetowej. Cena wynosi 20 dolarów za miesiąc lub 200 dolarów za rok. Szczegóły nie są ujawnione na stronie. Otrzymuje się jednak pewną ilość darmowych kredytów dziennie, umożliwiających podsumowanie jednego lub dwóch dłuższych artykułów.