Bing Create

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Kreator obrazów Microsoft Bing to narzędzie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania obrazów na podstawie słów i tekstu. Pozwala użytkownikom wymieniać punkty Rewards na wzmocnienia, które przyspieszają proces generacji obrazów. Obecnie jest on dostępny w niektórych regionach, a zespół pracuje nad jego wprowadzeniem do większej liczby obszarów. Opiera się on na zaawansowanej wersji DALLE-2.