Botsheets

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Botsheets to narzędzie, które automatyzuje zbieranie danych i odpowiada na rozmowy z klientami w celu zwiększenia produktywności i rozwoju przedsiębiorstw. Łączy kanały komunikacji z arkuszem Google i wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego przekształcania nieustrukturyzowanych rozmów w dane strukturalne, które mogą następnie posłużyć do tworzenia automatycznych odpowiedzi z tekstem, obrazami i przyciskami. Zapewnia również wsparcie klientów i łatwo dostosowuje się do różnych branż. Dzięki temu narzędziu można osiągnąć większą efektywność pracy oraz wzrost przedsiębiorstwa.