Canva Magic Write

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Magic Write z Canvy to narzędzie do generowania tekstów oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga użytkownikom szybko tworzyć treści. Może być stosowane do tworzenia tekstów o krótkiej i długiej formie, tworzenia konspektów, list, nagłówków i wielu innych. Posiada również narzędzie do parafrazowania i generator streszczeń. Dodatkowo, posiada funkcje bezpieczeństwa i może być używane na wielu urządzeniach. Magic Write pozwala tworzyć oryginalne teksty, które są dłuższe i bardziej rozbudowane.