ChatGPT for Search Engines

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Rozszerzenie chatbota oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia użytkownikom zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi o charakterze zbliżonym do tych udzielanych przez człowieka. Włącza funkcję podświetlania składni dla kodu, ustawienia wyzwalacza, tryb ciemny oraz opcję wysyłania zaznaczonego tekstu jako promptu na prawym przycisku myszy. Jest kompatybilny z większością urządzeń i może być uruchamiany ręcznie, za pomocą znaku zapytania lub zawsze. Nie zawiera reklam, analityki, śledzenia ani plików cookie, a także nie gromadzi danych użytkowników.