CheckforAi

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

To narzędzie oferuje wykrywanie sztucznej inteligencji w celu zapewnienia autentyczności pracy pisemnej. Wykorzystuje model Roberta-base od Open AI do wykrywania GPT oraz niestandardowy model do redukcji fałszywych odczytów. Jest bezpłatne w użyciu i analizuje teksty, pliki oraz dokumenty.