Cloudinary

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Cloudinary to potężne API mediów i pakiet produktów. Oferuje programowalne integracje mediów, zarządzanie zasobami cyfrowymi, API obrazów i wideo dla potężnych doświadczeń wizualnych oraz narzędzia do poprawy zaangażowania, przychodów i efektywności zespołu. Jest zdolny do skalowania w celu obsługi milionów obrazów i filmów produktowych, aby stworzyć wysoko wydajne strony produktowe, strony produktu i doświadczenia zakupowe. Zapewnia platformę chmurową z pełną rodziną API i mikrousług oraz kompletnym API wideo z transkodowaniem wideo w czasie rzeczywistym, kompresją uwzględniającą treść i transformacją wideo na żądanie.