Code.ai

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Code.ai to platforma sztucznej inteligencji no-code, która umożliwia użytkownikom budowanie dowolnego modelu AI bez pisania ani jednej linii kodu. Oferuje usługi takie jak optymalizacja portfela inwestycyjnego, robo-doradcy, silniki rekomendacji, wykrywanie oszustw i wiele więcej. Użytkownicy mogą również wykorzystać platformę do prognozowania przychodów ze sprzedaży, klasyfikowania medycznego, kosztów logistyki i każdego innego możliwego zastosowania AI. Gwarantuje bezpłatny dostęp użytkownikom przez 6 miesięcy od momentu uruchomienia i nie wymaga podania danych karty kredytowej.