CodeSquire

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

CodeSquire to asystent pisania kodu dla naukowców danych, inżynierów i analityków. Pomaga użytkownikom szybko pisać kod, dostarczając sugestie autouzupełniania oraz przekładając komentarze na kod. Ponadto sugeruje popularne biblioteki i pomaga w wyjaśnianiu kodu. CodeSquire umożliwia również tworzenie skomplikowanych funkcji, które wymagają wielu logicznych kroków oraz dostarcza wyjaśnień dotyczących kodu. CodeSquire działa w miejscach takich jak Google Colab, BigQuery i JupyterLab i można go pobrać jako rozszerzenie Chrome.