CometCore AI

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

CometCore to platforma chatowa z wzbogaconą sztuczną inteligencją, która umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych agentów AI do automatyzacji, a także korzystanie z szerokiej gamy funkcji do edycji multimedialnych, kodowania, tworzenia treści, automatyzacji zadań i nie tylko. Dodatkowo, obsługuje ona polecenia tekstowe oraz nagrania głosowe w dowolnym języku. Beta testerzy mogą doświadczyć funkcji CometCore przed ogłoszeniem planów cenowych.