DALL-E (OpenAI)

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Dall-e to system sztucznej inteligencji generatywnej stworzony przez OpenAI, który umożliwia użytkownikom tworzenie obrazów na podstawie opisów językowych. Opiera się on na architekturze modelu opartego na transformerze, który jest rodzajem sieci neuronowej przetwarzającej dane sekwencyjnie. Dall-e 2 to ulepszona wersja oryginalnego systemu Dall-e, pozwalająca na generowanie większych i bardziej szczegółowych obrazów. Może być wykorzystywany do generowania obrazów w różnych aplikacjach, w tym twórczości artystycznej i ilustracji naukowych.