Delibr AI

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Delibr AI Assistant to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga menedżerom produktów szybko i efektywnie tworzyć wysokiej jakości dokumenty. Dostarcza dynamiczne szablony, pomoc w pisaniu, opinie i poprawki, wypisy i dwukierunkową integrację z Jirą. Zapewnia także menedżerom produktów strukturę i wskazówki w procesie zarządzania produktem, takie jak hierarchie produktów, centra rozwiązań, mapy drogowe teraz-następnie-później, mapy czasowe i drzewa rozwiązań.