GenForge

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

GenChat od GenForge to narzędzie sztucznej inteligencji, które pomaga użytkownikom szybko i wydajnie streszczać dokumenty, zadawać szczegółowe pytania i otrzymywać odpowiedzi w czasie rzeczywistym dotyczące treści zawartych w tych dokumentach. Posiada również wsparcie czatu AI oraz możliwość generowania obrazów. Dostępne jest na platformach WhatsApp i Slack, a także integruje się z Google Drive w ramach wcześniejszego dostępu.