GPT For Sheets

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Dodatkiem GPT Sheets Add-on zapewniamy łatwy dostęp do potężnych możliwości OpenAI GPT-3 bezpośrednio w Google Sheets. Udostępnia on dwa proste funkcje niestandardowe: =GPT oraz =GPT_LIST, które mogą być wykorzystane do generowania pomysłów na wpisy blogowe, tworzenia akapitów lub procedur, oczyszczania list, klasyfikacji opinii, podsumowywania treści, pisania odpowiedzi na komentarze oraz eksperymentowania z hiperparametrami. Ten dodatek jest darmowy w użyciu, jedynym kosztem jest koszt API OpenAI.