GPTFlix

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

GPTflix umożliwia rozmowę z wersją chatGPT, która ma dostęp do recenzji około 10 000 filmów! Obecnie jest to trochę nieco dziwne, ponieważ posiada wiedzę na temat 30 000 filmów, ale recenzje ma tylko dla 10 000 z nich. GPTflix nie będzie wymyślać informacji i udziela odpowiedzi tylko na podstawie wstrzykniętej wiedzy.