GPTZero

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

GPTZero to narzędzie służące do precyzyjnego wykrywania plagiatu AI. Zapewnia ono holistyczną ocenę tego, w jakim stopniu dokument został napisany przez sztuczną inteligencję, a także podświetla każde zdanie napisane przez AI. Zapewnia również możliwość masowego przesyłania plików oraz dostęp do interfejsu API dla organizacji, a także wsparcie w zakresie konfiguracji i integracji. Dzięki GPTZero możliwe jest skuteczne monitorowanie oryginalności tekstów i zapobieganie plagiatowi.