Gradio

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Gradio to platforma do tworzenia i udostępniania modeli uczenia maszynowego. Zapewnia przyjazne interfejsy internetowe oraz szybkie konfigurowanie, umożliwiając tym samym szybkie tworzenie i wdrażanie modeli ML. Dzięki Gradio użytkownicy mogą tworzyć interfejsy dla dowolnego modelu ML, począwszy od rozpoznawania szkiców, aż po prognozowanie szeregów czasowych, a następnie udostępniać je innym użytkownikom za pomocą publicznego linku lub stałego hostingu na Hugging Face Spaces. Może również być osadzony w zeszytach Pythona lub przedstawiony jako strona internetowa. Gradio oferuje szeroki wachlarz możliwości, umożliwiając zaawansowane tworzenie i udostępnianie modeli ML w sposób prosty i efektywny.