Hanami live translator

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Hanami Live Translator to narzędzie, które przechwytuje dźwięk pochodzący z głośnika i mikrofonu systemu Windows. Może być wykorzystywane do automatycznego tłumaczenia mówionych słów z jednego języka na inny. Aplikacja wykorzystuje lekkie przetwarzanie wieloprocesorowe, przetwarza dźwięk porcjami oraz korzysta z modułu SpeechRecognition do konwersji dźwięku binarnego na tekst. Wykorzystuje również Selenium do symulowania wywołań webowych dla serwerów Deepl bez wywoływania zapytań API. W aplikacji dostarczona jest także przenośna wersja przeglądarki Google Chrome wraz z odpowiednim sterownikiem Chrome. Aplikacja posiada również tryb dzienny/nocny, przycisk umożliwiający przypięcie aplikacji na wierzch, oraz opcję odświeżania listy urządzeń.