Honesty Meter

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Licznik uczciwości został zaprojektowany w celu pomocy w identyfikacji potencjalnej stronniczości artykułów lub innych tekstów. Dostarcza on „osiągu obiektywności”, który może być używany do określenia, czy treść jest bardziej czy mniej stronnicza. Narzędzie to można wykorzystać do oceny treści w oparciu o indywidualne lub grupowe przekonania i wartości, ale powinno się go stosować z szacunkiem i rozwagą.