Hubble

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Hubble to zintegrowana platforma, która pomaga zespołom produktowym i projektowym zbierać ciągłe informacje zwrotne od użytkowników w produkcie. Dzięki Hubble zespoły mogą gromadzić opinie użytkowników na każdym etapie budowy produktu, przeprowadzać jakościowe badania wewnątrz produktu w ciągu minut, oraz współpracować z innymi członkami zespołu produktowego w celu pozyskania wglądu użytkowników i podejmowania szybkich decyzji.