Hugging Face

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Społeczność AI skupiona na budowaniu i wdrażaniu modeli uczenia maszynowego. Strona internetowa oferuje platformę do rozwiązywania problemów z zakresu dźwięku, wizji i języka przy użyciu sztucznej inteligencji oraz zawiera bibliotekę o nazwie Transformers do przetwarzania języka naturalnego. Strona internetowa oferuje również interfejs API do wnioskowania umożliwiający obsługę modeli oraz uruchamianie modeli NLP w dużych skalach, a także prezentuje wkłady badawcze i projekty z otwartym kodem źródłowym od społeczności Hugging Face.