Humanloop

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Narzędzie Humanloop dostarcza zestaw narzędzi (SDK), które umożliwia użytkownikom przyspieszenie, obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności pracy z GPT-3. Użytkownicy mogą zbierać informacje zwrotne od końcowych użytkowników, eksperymentować z różnymi poleceniami i modelami oraz dostosować swoje modele za pomocą jednego przycisku. Narzędzie to również pomaga użytkownikom polepszyć swoje modele, zapewniając dokładniejsze, szybsze działanie oraz oszczędności kosztów. Dodatkowo, narzędzie pozwala użytkownikom dostosować ton swoich modeli oraz daje dostęp do wiodących dostawców modeli językowych.