ImagineMe

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

ImagineMe to platforma internetowa, która pozwala użytkownikom generować sztukę AI, przedstawiającą ich samych, po prostu poprzez wpisanie opisu tekstu. Dzięki tej platformie użytkownicy mogą stworzyć personalny model siebie, przesyłając 10-20 zróżnicowanych zdjęć siebie w dobrej jakości. Po przeszkoleniu modelu, użytkownicy mogą generować obrazy, wybierając swój model i wpisując coś, co przyjdzie im do głowy. Platforma zapewnia również inspiracje i prezentuje najbardziej efektywne sugestie. Oferuje także możliwość zakupu kredytów dla klientów po obniżonej cenie.