Inkdrop

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Narzędzie Inkdrop zostało zaprojektowane w celu zwiększenia efektywności i ułatwienia spotkań wideo. Oferuje ono asystenta sztucznej inteligencji, który pomaga skracać spotkania i utrzymuje je na odpowiednim temacie. Dzięki automatyzacji, rozmowy mogą być przekształcane w protokoły, zadania do wykonania oraz zgłoszenia. Dodatkowo, narzędzie umożliwia zadawanie pytań dotyczących wcześniejszych spotkań w firmie. Ponadto, dostęp do narzędzia dają założyciele oraz partnerzy, którzy wierzą w misję Inkdrop.