Iris.ai

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Przestrzeń badawcza Iris.ai Researcher Workspace to potężny zestaw oprogramowania, który umożliwia badaczom szybkie i dokładne analizowanie oraz podsumowywanie danych badawczych. Pozwala użytkownikom na przesyłanie dowolnej kolekcji dokumentów badawczych lub bezpośrednie połączenie się z żywym zbiorem danych proxy, takim jak wydawca, urząd patentowy, wewnętrzne repozytorium lub innym źródłem istotnym dla badań. Przestrzeń badawcza oferuje różnorodne narzędzia, które można wykorzystać do wyszukiwania za pomocą pełnych opisów tekstowych, filtrowania przez kontekst, ekstrakcji i systematyzowania danych, analizowania dużego zbioru dokumentów, podsumowywania pojedynczych lub wielu dokumentów, a także monitorowania i ustawiania powiadomień o nowych dokumentach, które spełniają określone kryteria.