Jam

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Jam Tool to asystent do debugowania oparty na sztucznej inteligencji, który oferuje automatyczną analizę kodu źródłowego, sugestie naprawy kodu oraz bezpieczną recenzję kodu w celu usprawnienia procesu debugowania. Integruje się z rozszerzeniem Jam Chrome, pomagając w zgłaszaniu błędów i dostarczając diagnozy błędów opartej na sztucznej inteligencji. Pozwala również użytkownikom wklejać fragmenty kodu do analizy i sugestii, a wraz z czasem ulepsza się, aby dostarczać lepsze propozycje naprawy.