Jenni AI

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Jenni to asystentka pisania oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga pisarzom tworzyć treści nawet 10 razy szybciej. Posiada potężne funkcje, takie jak autouzupełnianie na podstawie sztucznej inteligencji, tworzenie treści wolnych od plagiatu, cytowania w tekście i parafrazowania. Może być wykorzystana do pisania postów na blogu, esejów, e-maili, oświadczeń osobistych, opowiadań i przemówień. Jest dostępna na komputerze i ma wbudowany sprawdzacz plagiatów.