lxi.ai

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

lxi.ai to narzędzie do odpowiedzi na pytania, które wykorzystuje model GPT od OpenAI, aby dostarczyć wiarygodne odpowiedzi oparte na informacjach zawartych w dokumentach użytkownika. Użytkownicy mogą przesyłać pliki PDF, importować strony internetowe i dodawać tekst bezpośrednio, tworząc w ten sposób bibliotekę dokumentów. Gdy zadane zostaje pytanie, lxi.ai wyszukuje odpowiednie akapity informacji z biblioteki i skraca je w jednoznaczną i rzeczową odpowiedź. Dostępny jest 14-dniowy darmowy okres próbny, a po jego zakończeniu naliczane jest opłacanie w zależności od korzystania z usługi.