Metabob

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Metabob to narzędzie sztucznej inteligencji generujące kod, które służy do refaktoryzacji i debugowania programów. Wykorzystuje autorską sieć neuronową opartą na grafach do wykrywania problemów oraz duże modele językowe (LLM) do ich wyjaśniania i rozwiązywania. Potrafi wykrywać setki logicznych problemów i może być stosowane do analizy statycznej kodu, skanowania bezpieczeństwa oprogramowania, automatycznego naprawiania i refaktoryzacji oraz pomiaru metryk projektu. Jest zaufane przez programistów i oferuje funkcje, takie jak minimalne ryzyko fałszywie pozytywnych wyników, integracja z systemem zabezpieczeń, skanowanie poufnych informacji i wiele innych. Może być wdrożone w prywatnym chmurze Twojej organizacji i używane do wykrywania problemów najbardziej istotnych dla Twojego zespołu.