MIDI-GPT

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

MIDI-GPT to wariant MIDI-GPT Fork Repl37, który wykorzystuje GPT-3.5-turbo oraz few-shot prompting do generowania plików MIDI na podstawie języka naturalnego. Posiada funkcję calculate(), która za pomocą NumPy generuje wartości średniej, wariancji, odchylenia standardowego, maksimum, minimum oraz sumy wierszy, kolumn i elementów w macierzy 3×3. Dodatkowo, projekt twórczy z pętlą for został włączony, która wyświetla wszystkie liczby od 1 do 100 oprócz jednej liczby, a użytkownik musi wprowadzić brakującą liczbę, aby zakończyć pętlę. Tytuł eksportu MIDI został zmieniony tak, aby nazwa pliku MIDI była teraz ustawiona na track_name.