Midjourney Prompt Generator

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Generator skryptów Midjourney to aplikacja internetowa, która generuje propozycje na podstawie wprowadzonego tekstu i różnych opcji. Użytkownicy mają możliwość dostosowania swych propozycji pod kątem mediów, ruchów artystycznych, silników renderowania, materiałów, aparatów, filtrów, scen, chaosu, ziaren, rozmiaru obrazu, wysokości, jakości, szerokości, proporcji, wersji, stylizacji, oświetlenia górnego, beta, HD i takiego samego ziarna.