Midjourney

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Midjourney to laboratorium badawcze skupiające się na nowych środkach przekazu oraz narzędziach, które mają na celu wzmocnienie możliwości ludzi. Zapewnia ono użytkownikom zdolność tworzenia obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję. Obecnie jest dostępne w wersji beta, co oznacza, że każdy może dołączyć i przetestować tę usługę. Użytkownicy mają możliwość korzystania z obrazów w celach komercyjnych.