MonitUp

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

MonitUp to narzędzie do pomiaru osobistej produktywności, które pomaga użytkownikom zarządzać czasem i skupić się na ważnych zadaniach. Śledzi aktywność komputera, aby dostarczać informacje na temat nawyków pracy i poziomu produktywności, a także potrafi identyfikować marnotrawienie czasu i minimalizować rozpraszacze. Oferuje również sugestie sztucznej inteligencji dotyczące zwiększenia produktywności, panel użytkownika do wyświetlania czasu otwarcia/zamknięcia, śledzenia aplikacji i adresów URL oraz identyfikowania produktywnych aplikacji, a także funkcję zrzutu ekranu do śledzenia wydajności komputera.