MovieBot

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

MovieBot to narzędzie pozwalające użytkownikom tworzyć trójwymiarowe filmy animowane przy użyciu technologii sztucznej inteligencji. Ten unikalny program umożliwia tworzenie własnych animacji poprzez udostępnienie użytkownikom dostosowywalnych trójwymiarowych światów, postaci, tła, kamer i historii. Dzięki temu każdy może stworzyć własne, oryginalne filmy animowane.