MusicLM

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Narzędzie MusicLM jest modelem generowania muzyki wysokiej jakości na podstawie opisów tekstowych. Model ten polega na hierarchicznym zadaniu modelowania sekwencji, które generuje muzykę w jakości 24 kHz, utrzymującą spójność przez kilka minut. Narzędzie to może warunkować generowaną muzykę zarówno na podstawie tekstu, jak i melodii, co pozwala przekształcać melodie skrzeczące i nucące, zgodnie ze stylem opisanym w podpisie tekstowym. Narzędzie to potrafi również generować muzykę na podstawie opisów obrazów, instrumentów, gatunków, poziomów doświadczenia muzyków, miejsc i epok. Dodatkowo, narzędzie jest zdolne do generowania różnorodnych wersji tego samego zapytania tekstowego i tych samych tokenów semantycznych, zapewniając różne interpretacje.