Open GPT Plugin Store

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Narzędzie Open GPT Plugin Store umożliwia użytkownikom zintegrowanie wtyczek GPT i agentów AI do ich aplikacji chatowej lub agentów. Oferuje ono szeroki wybór wtyczek oraz zasobów, które wspomagają użytkowników w rejestracji, integracji i tworzeniu własnych wtyczek, a także umożliwia dostęp do interfejsów API, wyszukiwanie w bazach danych i stronach internetowych, zarządzanie danymi i finansami, oraz dostęp do różnorodnych innych funkcji. Narzędzie to także udostępnia emulator wtyczek, framework Langchain oraz Toolkit.club do tworzenia wtyczek.