Otter.ai

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Otter.ai to narzędzie automatycznej transkrypcji spotkań i robienia notatek, które pomaga zespołom w pełnym wykorzystaniu ich spotkań. Może dołączyć do spotkań na platformach takich jak Zoom, Microsoft Teams lub Google Meet, aby robić i udostępniać notatki, wyróżniać kluczowe wnioski i dodawać slajdy z prezentacji bezpośrednio do notatek. Dodatkowo, obejmuje ono również podsumowanie słów kluczowych oraz schemat, który pomaga zespołom szybko nawigować po notatkach ze spotkań, wyszukiwać, czytać i odtwarzać audio.