Phygital+

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Narzędzie to umożliwia dostęp do różnych narzędzi AI do tworzenia sztuki, w tym Stable Diffusion 1.5 i 2.0, Kandinsky, Disco Diffusion, abstrakcyjne tekstury NeuroArt, twarze, powiększanie obrazu, szybką zmianę stylu, usuwanie tła, przekształcanie obrazu w tekst i 3D człowieka stworzonego na podstawie zdjęcia. Zapewnia również dostęp do szablonów i bliskiej społeczności, a także tygodniowego AI Library Digest i pełnego dostępu do AI Library. Użytkownicy Premium mają dostęp do dodatkowej funkcji o nazwie DreamBooth, która pozwala użytkownikom na przesyłanie własnych prywatnych punktów kontrolnych SD, Morph i tworzenie szablonów.