Praxy AI

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Praxy AI to narzędzie do zwiększania produktywności dla studentów, oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga im odkryć pełen ich potencjał. Oferuje takie funkcje jak wyszukiwanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, streszczanie, parafrazowanie, tworzenie quizów i robienie notatek. Praxy AI zapewnia również pomoc edukacyjną, której celem jest pomaganie studentom w szybszej i efektywniejszej nauce.