PromptBase

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

PromptBase to platforma, która oferuje rynek, na którym użytkownicy mogą znaleźć i sprzedawać sugestie, które mogą być używane z różnymi modelami sztucznej inteligencji (AI) do przetwarzania języka, takimi jak DALL·E, GPT-3, Midjourney i Stable Diffusion. Platforma umożliwia użytkownikom przeglądanie i zakup sugestii, które są zaprojektowane do generowania konkretnych rodzajów treści lub obrazów, takich jak psychodeliczne ilustracje, pomysły na nazwy firm czy elementy do gier fantasy związane z klejnotami. PromptBase oferuje również możliwość zatrudnienia twórców do produkcji niestandardowych sugestii.